ndringsarbetarna
.
Vi är ett spännande nätverk av konsulter med många olika kompetenser, vilket gör att vi kan utveckla nytt och komplettera varandra vid olika typer av föndringar inom företag och i organisationer. Våra drivkrafter i föndringsledning är delaktighet, tillit, kreativitet och tydlighet. Vi arbetar inom områdena chefsutveckling, grupputveckling, personlig utveckling och verksamhetsutveckling. Som konsultkollegor inom Föndringsarbetarna har vi gemensamma uppdrag i olika konstellationer samt träffas regelbundet för kunskapsutbyte och gemensamt lärande.
> Läs mer

Mgruppen
.
Mgruppen är landets ledande företag inom chefs- och ledarskapsutveckling, som under 70 år bidragit till att skapa framgång inom sål det privata näringslivet som offentlig sektor. Målsättningen är och har alltid varit att leda utvecklingen av nya program inom ledarskap, management och personlig utveckling på den svenska utbildningsmarknaden. Sören Wahlund har sedan millennieskiftet tillhört Mgruppens nätverk av ledande chefsutvecklingskonsulter och är en av deltagarna i Konsultakademin, Mgruppens egen mötesplats för vidareutveckling.
> Läs mer

Diplomkonsulterna
.
Nätverket Diplomkonsulterna grundades 2003 och består av de tolv konsulter som genomgått Diplomerad Managementutbildning hos Mgruppen. Nätverket samlas tre gånger per år för fortsatt personlig utveckling, erfarenhetsutbyte och olika samarbetsprojekt.