Utbildning och ledarutveckling

        Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm 1971
        PMD, Harvard Business School, Boston, USA 1983
        Bonnier Executive Program 1988
        Gestaltterapeutisk utbildning, Gestalt-Akademin 1992        
        gre Nordiskt Ledarutvecklingsprogram, KF 1999
        Ledarskapsutbildning, Puerto de la Cruz 2001
        Coachutbildning Sven Österman, Torekov 2001
        Ledarskap och Mod, Mgruppen 2002
        Diplomerad managementkonsult, Mgruppen 2003
        UGL, Ottsjöakademin, Ottsjö 2004
        Psykosyntesutbildning, HumaNova, Toscana 2004
        Coachutbildning Gerd Starkenberg, Mgruppen 2006
        Psykosyntesutbildning, HumaNova, Umbrien 2006

Chef i näringslivet

        AB Seelig & Co
        - VD-assistent 1971-74
        - Informationschef 1974-78
        - Marknadsdirektör 1978-84
        Bonnier Samdistribution AB
        - VD 1984-93
        Bokia AB
        - VD 1993-97
        Akademibokhandelsgruppen AB (KF Media)                
        - VD och personaldirektör 1997-01
        Chefsutvecklingskonsult och Coach 2001-

Chefsutveckling Sören Wahlund, inriktning

        Chefsutveckling, öppna program
        Chefsutveckling, skräddarsydda program
        Personlig coach och rådgivare
        Coaching av grupper (t ex ledningsgrupper)
        Konflikthantering och samtalsträning
        ndringsledning
        Organisationsutveckling

ren Wahlund - bakgrund/CV