r kan du läsa om min verksamhet

Chefsutveckling, öppna program
I egen regi, tillsammans med kollegor i nätverket Föndringsarbetarna samt inom ramen för Mgruppen genomför jag öppna utbildningsprogram. Aktuella program är Coaching för chefer, Coaching i trio, Ny chef i produktionen, 360 grader coaching och Tydligt ledarskap (de tre sistnämnda inom ramen för Mgruppen). Programmen genomförs med en upplevelsebaserad pedagogik, som bygger på att varva teori/modell, övning, feedback och reflexion, både individuellt och i grupp.

Chefsutveckling, företagsanpassade program
Själv och tillsammans med kollegor skräddarsyr jag program för olika företag och organisationer inom näringslivet, den offentliga och den idéburna sektorn. Här kan vi anpassa innehållet helt efter förutsättningarna hos den uppdragsgivande organisationen vad gäller t ex affärsidé, vision, ledarskapsfilosofi, företagskultur och vi genomför utbildningen på den plats och tid som kunden önskar.         

Personlig coach och rådgivare, senior advisor
Som coach åtar jag mig uppdrag för chefer och andra nyckelpersoner i organisationen. Alltifrån erfarna chefer pågsta nivå till yngre och mindre erfarna chefer, som står inför nya utmaningar. Min egenutvecklade coachingmodell bygger på coachingmöten fyra timmar per månad med möjlighet till coachingkontakt per mail och mobil mellan mötena. Coachingen kombineras ofta med rådgivning, utbildning och konkret träning. Jag åtar mig även uppdrag i form av coaching av arbetsteam och grupper, t ex ledningsgrupper.

Personlig utveckling och organisationsutveckling
Andra aktuella uppdrag handlar om att gå in i organisationer och arbeta med föndringsledning, konflikthantering, samtalsträning (ofta i samarbete med skådespelare), rådgivning vid rekrytering och utveckling av ledare samt verksamhetsutveckling. Det blir då ofta en kombination av utveckling av både person och organisation.