"Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål, måste jag först finna henne där hon är och börja just där."

ren Kirkegaard

Adress: Kungsholmstorg 1, 112 21 Stockholm

Telefon: 0705-49 04 00

Email: soren.wahlund@telia.com