Coaching i trio

r får du lära dig coaching på ett nytt, effektivt sätt och efter en personlig, skräddarsydd modell. Två fullmatade dagar med intensivt lärande - mitt i Stockholms City på spännande och trendiga Kungsholmen. Teoriavsnitten och den intensiva coachträningen varvas med några coachande och reflekterande promenader längs Norrmälarstranden och Rålambshovsparken med bestämda teman.

Ur innehållet:
Coaching - vad menar vi med det?
Din personliga bild av coaching
Coachingrelationen bygger pårtroende och tillit
Det coachande samtalets beståndsdelar
Det coachande ledarskapet
Coaching som lärande förhållningssätt
Aktivt lyssnande och det givande samtalet
Det personliga mötet, här och nu
Coachens tio gyllene regler
Coaching i ditt eget liv - för nytta, inspiration och lust
Coaching med kursledaren som coach
ra personliga coachingvisioner
Träning, träning och åter träning!

Kursledare är Sören Wahlund och det skräddarsydda och personliga upplägget säkras genom att det endast är tre deltagare per kurstillfälle.

Coaching för chefer

Syftet är att träna upp ett coachande ledarskap genom att utveckla de deltagande ledarnas förmåga att coacha medarbetare och arbetsgrupper till att bli mer målstyrda och professionella. Målgruppen är chefer på olika nivåer, projektledare och HR-medarbetare med ett coachande förhållningssätt.

Metoden är upplevelsebaserat lärande. Vi skapar en lärande organisation av gruppen och arbetar via konkreta situationer ur vardagen samt genom teori, övning, träning och gemensam reflexion.

Kursen, behandlar det coachande ledarskapet och det coachande förhållningssättet och ger rikliga möjligheter till träning av det coachande samtalet. Den omfattar två dagar och leds av Sören Wahlund och Eva C Johansson. Maximalt tolv deltagare per kurstillfälle.