.

retagsanpassade programI egen regi och i samarbete med nätverkskollegor skräddarsyr Sören Wahlund program för olika företag och organisationer inom näringslivet, den offentliga och den idéburna sektorn. Här anpassas innehållet helt efter förutsättningarna hos den uppdragsgivande organisationen, vad gäller t ex affärsidé, vision, ledarskapsfilosofi, företagskultur. Utbildningen genomförs på den plats och tid som kunden önskar.

Exempel på teman i våra företagsanpassade program

        Chefskap och ledarskap
        ndringsledning
        Coachande ledarskap och det coachande förhållningssättet
        Coachande samtal (ofta med träning tillsammans med skådespelare)
        Grupp- och teamutveckling för arbetsgrupper och ledningsgrupper
        Bygga upp och utveckla en stark ledningsgrupp
        Att hantera konflikter i organisationen

Vi går också in som coach/processledare för att med ett utifrånperspektiv bidra till utvecklingsarbetet i organisationen, sål med avseende på personlig utveckling som verksamhetsutveckling.

Erbjudande!

Ett inledande kostnadsfritt samtal med utgångspunkt från ert utvecklingsbehov
...inkluderande analys och rådgivning

lkommen att ta en första kontakt kring ett önskat upplägg!